COURSE: STRATEGIES AND TOOLS FOR A WIN_WIN NEGOTIATION

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu được các loại đàm phán, các giai đoạn của đàm phán và các kỹ năng cần thiết để đàm phán thành công
 • Hiểu và áp dụng các khái niệm trong đàm phán: WATNA, BATNA, WAP, và ZOPA
 • Thiết lập nền tảng cho đàm phán
 • Nhận biết thông tin nào nên chia sẻ, thông tin nào giữ kín
 • Hiểu kỹ thuật đàm phán cơ bản
 • Áp dụng chiến lược nhận diện lợi ích chung
 • Hiểu được bằng cách nào đạt được sự đồng thuận và thiết lập điều khoản thống nhát
 • Xử trí đói với những tình huống khó khăn và bị tấn công
 • Áp dụng kỹ năng đàm phán vào xử lý các tình huống hàng ngày

Giới thiệu khóa học

Welcome to the Negotiation Skills workshop. Although people often think of boardrooms, suits, and million-dollar deals when they hear the word “negotiation,” the truth is that we negotiate all the time. For example, have you ever:

 • Decided where to eat with a group of friends?
 • Decided on chore assignments with your family?
 • Asked your boss for a raise?

These are all situations that involve negotiating! This workshop will give participants an understanding of the phases of negotiation, tools to use during a negotiation, and ways to build win-win solutions for all those involved.


Khóa học 12 ngày tuyệt vời dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa muốn học được một kỹ năng mới.

Khóa học Kỹ Năng Đàm Phán được dạy bằng tiếng Anh giọng bản xứ.

Trong quá trình nghe giảng, bạn sẽ làm các bài tập điền từ trống, tóm tắt nội dung bài giảng, làm bài tập đọc hiểu, tập nói đuổi theo giảng viên.

Khóa học thật thú vị phải không nào?

Hãy nhanh chóng đăng ký vào học bạn nhé

Nội dung khóa học

 • Understanding Negotiation 5:32
 • Case study 0:33
 • Review questions
 • Getting Prepared 7:59
 • Case study 0:33
 • Review questions
 • Laying the Groundwork 8:03
 • Case study 0:35
 • Review questions
 • Phase One — Exchanging Information 5:45
 • Case study 0:39
 • Review questions
 • Phase Two — Bargaining 6:33
 • Case study 0:39
 • Review questions
 • About Mutual Gain 8:10
 • Case study 0:38
 • Review questions
 • Phase Three — Closing 5:29
 • Case study 0:35
 • Review questions
 • Dealing with Difficult Issues 7:31
 • Case study 0:36
 • Review questions
 • Negotiating Outside the Boardroom 5:20
 • Case study 0:32
 • Review questions
 • Negotiating on Behalf of Someone Else 5:37
 • Case study 0:34
 • Review questions

Thông tin giảng viên

Soft Skill & English School
121 học viên 37 khóa học

SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

SSE offers Soft Skills and English courses and books in personal development skills, management skills, humane resources, sales & marketing, and workplace essentials.

The courses and books are well designed by leading experts in the world that help participants to learn Soft skills and English at the same time.

SSE courses are usually designed with 12 chapters with case studies and practical exercises to help you get the most from the course.

Our vision to help our students become global citizens who can live and work successfully in any country all over the world

"I'M GLOBAL CITIZEN"

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%