BOOK: TACTICS FOR LISTENING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.050.000đ

BOOK: ENGLISH PHRASAL VERBS IN USE - CAMBRIDGE

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
450.000đ

BOOK: ENGLISH FOR BANKING & FINANCE

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: THE OXFORD PICTURE DICTIONARY

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: 4000 ESSENTIAL ENGLISH WORDS

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.900.000đ

BOOK: OXFORD PRACTICE GRAMMAR-3 LEVELS

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.750.000đ

BOOK: ENGLISH FOR SALE & PURCHASING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR PRESENTATION- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR NEGOTIATING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR MEETING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR LOGISTICS- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR HUMAN RESOURCE - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: ENGLISH FOR ACCOUNTING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ

BOOK: PERSONAL BRANDING

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK: NEGOTIATION SKILLS

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK: PUBLIC SPEAKING

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK - JOB SEARCH SKILL

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
450.000đ

BOOK: BUSINESS WRITING

Soft Skill & English School

(4 đánh giá)
550.000đ

Các gói khóa học

QUÀ TẶNG CHO BẠN NỮ THÔNG MINH VÀ QUYẾN RŨ

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

4.050.000đ
1.900.000đ

Soft Skill & English

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

1.580.000đ
700.000đ

COMBO TỰ HỌC TIẾNG ANH ĐỈNH CAO

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 1

7.590.000đ
1.540.000đ

BỘ SÁCH TIẾNG ANH: CÁ NHÂN XUẤT CHÚNG

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
990.000đ