Soft Skill & English

Đăng ký tham gia

Đây là các khóa học tuyệt vời dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa muốn học được một kỹ năng mềm.

Các khóa học kỹ năng mềm được dạy bằng tiếng Anh của ngươi bản xứ.

Trong quá trình nghe giảng, bạn sẽ làm các bài tập điền từ trống, tóm tắt nội dung bài giảng, làm bài tập đọc hiểu, tập nói đuổi theo giảng viên.

Thật tuyệt vời vì lợi ích đạt được thật quá lớn phải không nào?

Hãy nhanh chóng đăng ký vào học bạn nhé

Combo bao gồm hai khóa học:

1. Tư duy phản biện

2. Kiểm soát cơn tức giận

Tài liệu mỗi khóa học gồm: 

1. Hướng dẫn sử dụng khóa học

2. Sổ ghi chép và làm bài tập

3. Tăng miễn phí sách bằng tiếng Anh, để bạn có thể đọc, hoặc vừa nghe giảng vừa đọc, và kiểm tra lại kết quả làm bài tập.

Giảng viên

 • Soft Skill & English School

  SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

  SSE offers Soft Skills and English courses and books in personal development skills, management skills, humane resources, sales & marketing, and workplace essentials.

  The courses and books are well designed by leading experts in the world that help participants to learn Soft skills and English at the same time.

  SSE courses are usually designed with 12 chapters with case studies and practical exercises to help you get the most from the course.

  Our vision to help our students become global citizens who can live and work successfully in any country all over the world

  "I'M GLOBAL CITIZEN"

Đăng ký học 12 tháng

Học phí

700.000đ

1.580.000đ

-56%