COURSE-JOB SEARCH SKILL: The complete guide to get your dream job

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE- PERSONAL BRANDING: How to go from Zero to Hero

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ ĐỈNH CAO

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)

BOOK: TACTICS FOR LISTENING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.050.000đ
19.000đ

BOOK: 100 TRUYỆN SONG NGỮ NGẮN KÈM AUDIO

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
Miễn phí

BOOK: ENGLISH PHRASAL VERBS IN USE - CAMBRIDGE

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
450.000đ
19.000đ

BOOK: LEARNING AMERICAN ENGLISH: EVERY DAY CONVERSATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR BANKING & FINANCE

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: THE OXFORD PICTURE DICTIONARY

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BỘ LUYỆN NGHE TĂNG TRÌNH ĐỘT BIẾN

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
Miễn phí

BOOK: 140 MẪU CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
Miễn phí

BOOK: BASIC ENGLISH GRAMMAR

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
Miễn phí

BOOK: 4000 ESSENTIAL ENGLISH WORDS

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.900.000đ
19.000đ

BOOK: OXFORD PRACTICE GRAMMAR-3 LEVELS

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
1.750.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR SALE & PURCHASING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR PRESENTATION- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR NEGOTIATING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR MEETING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR MARKETING AND ADVERTISING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR LOGISTICS- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS- OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR HUMAN RESOURCE - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOK: ENGLISH FOR ACCOUNTING - OXFORD

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
950.000đ
19.000đ

BOOKS: ENGLISH IN USE

Soft Skill & English School

(1 đánh giá)

COURSE: STRATEGIES AND TOOLS FOR A WIN_WIN NEGOTIATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE: PUBLIC SPEAKING - STEPS TO CREATE A POWERFUL PRESENTATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
790.000đ

COURSE: A BEGINNER'S GUIDE TO BUSINESS WRITING

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

BOOK: PERSONAL BRANDING

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK: NEGOTIATION SKILLS

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK: PUBLIC SPEAKING

Soft Skill & English School

(3 đánh giá)
450.000đ

BOOK - JOB SEARCH SKILL

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
450.000đ

BOOK: BUSINESS WRITING

Soft Skill & English School

(4 đánh giá)
550.000đ

COURSE: TIME MANAGEMENT

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
590.000đ

COURSE: JOB INTERVIEWS IN ENGLISH

Soft Skill & English School

(1 đánh giá)
Miễn phí

COURSE: GIVE PRESENTATION IN ENGLISH EASILY

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
Miễn phí

COURSE: CRITICAL THINKING

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
790.000đ

COURSE - ANGEL MANAGEMENT

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
790.000đ

Các gói khóa học

QUÀ TẶNG CHO BẠN NỮ THÔNG MINH VÀ QUYẾN RŨ

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

4.050.000đ
1.900.000đ

Soft Skill & English

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

1.580.000đ
700.000đ

COMBO TỰ HỌC TIẾNG ANH ĐỈNH CAO

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 1

7.590.000đ
1.540.000đ

BỘ SÁCH TIẾNG ANH: CÁ NHÂN XUẤT CHÚNG

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
990.000đ