COURSE: CRITICAL THINKING

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Tư duy phản biện ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường làm việc quốc tế. Nó thể hiện sự thấu đáo và hiểu biết của bạn trong quá trình làm việc

Nội dung khóa học này sẽ giúp cho bạn:

 • Hiểu được các thành phần của tư duy phản biện
 • Sử dụng tư duy logic
 • Nhận ra ý nghĩa của việc trở thành người có tư duy phản biện
 • Đánh giá thông tin qua kỹ năng suy nghĩ phản biện
 • Nhận diện được lợi ích của tu duy phản biện
 • Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề

Giới thiệu khóa học

WELCOME TO CRITICAL THINKING COURSE We live in a knowledge-based society, and the more critical you think the better your knowledge will be. Critical Thinking provides you with the skills to analyze and evaluate information so that you are able to obtain the greatest amount of knowledge from it. It provides the best chance of making the correct decision and minimizes damages if a mistake does occur.

Khóa học 12 ngày tuyệt vời dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa muốn học được một kỹ năng mới.

Khóa học Tư duy phản biện được dạy bằng tiếng Anh giọng bản xứ.

Trong quá trình nghe giảng, bạn sẽ làm các bài tập điền từ trống, tóm tắt nội dung bài giảng, làm bài tập đọc hiểu, tập nói đuổi theo giảng viên.

Tài liệu khóa học gồm: 

1. Hướng dẫn sử dụng khóa học

2. Sổ ghi chép và làm bài tập

3. Tăng miễn phí sách đọc Tư duy phản biện, bằng tiếng Anh, để bạn có thể đọc, hoặc vừa nghe giảng vừa đọc, và kiểm tra lại kết quả làm bài tập.

Thật tuyệt vời vì lợi ích đạt được thật quá lớn phải không nào?

Hãy nhanh chóng đăng ký vào học bạn nhé

Nội dung khóa học

 • Getting started
 • Course materials
 • Case study
 • Components of Critical Thinking
 • Case study
 • Non-linear thinking
 • Case study
 • Logical Thinking
 • Case study
 • Critical Thinkers
 • Case study
 • Critical Thinkers (cont.)
 • Case study
 • Evaluate the Information
 • Case study
 • Benefits of Critical Thinking
 • Case study
 • Changing Your Perspective
 • Case study
 • Problem Solving
 • Case study
 • Putting It All Together
 • Wrapping Up

Thông tin giảng viên

Soft Skill & English School
117 học viên 37 khóa học

SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

SSE offers Soft Skills and English courses and books in personal development skills, management skills, humane resources, sales & marketing, and workplace essentials.

The courses and books are well designed by leading experts in the world that help participants to learn Soft skills and English at the same time.

SSE courses are usually designed with 12 chapters with case studies and practical exercises to help you get the most from the course.

Our vision to help our students become global citizens who can live and work successfully in any country all over the world

"I'M GLOBAL CITIZEN"

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác