COURSE-JOB SEARCH SKILL: The complete guide to get your dream job

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE- PERSONAL BRANDING: How to go from Zero to Hero

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

BOOK: LEARNING AMERICAN ENGLISH: EVERY DAY CONVERSATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE: STRATEGIES AND TOOLS FOR A WIN_WIN NEGOTIATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE: PUBLIC SPEAKING - STEPS TO CREATE A POWERFUL PRESENTATION

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
790.000đ

COURSE: A BEGINNER'S GUIDE TO BUSINESS WRITING

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
750.000đ

COURSE: TIME MANAGEMENT

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
590.000đ

COURSE - ANGEL MANAGEMENT

Soft Skill & English School

(0 đánh giá)
790.000đ

Các gói khóa học

QUÀ TẶNG CHO BẠN NỮ THÔNG MINH VÀ QUYẾN RŨ

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

4.050.000đ
1.900.000đ

Soft Skill & English

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

1.580.000đ
700.000đ

COMBO TỰ HỌC TIẾNG ANH ĐỈNH CAO

Combo 13 khóa học

Giảng viên: 1

7.590.000đ
1.540.000đ

BỘ SÁCH TIẾNG ANH: CÁ NHÂN XUẤT CHÚNG

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
990.000đ