COURSE: PUBLIC SPEAKING - STEPS TO CREATE A POWERFUL PRESENTATION

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học này, bạn có thể

 • Nhận diện được ai là khán giả của mình
 • Tạo ra giàn ý của bài trình bày
 • Sắp xếp ý tưởng
 • Triển khai nội dung trình bày chi tiết
 • Sử dụng từ nghĩ phù hợp khi trình bày hoặc trả lời các câu hỏi khó của khán giả
 • Vượt qua sự lo lắng hồi hộp
 • Cho ra bài phát biểu, trình bày chuyên nghiệp, thu hút
 • Xử lý các câu hỏi và lời bình luận một cách hiệu quả

Giới thiệu khóa học

Welcome to the Public Speaking workshop. According to a survey by the Sunday Times of London, 41% of people list public speaking as their biggest fear. Forget small spaces, darkness, and spiders – standing up in front of a crowd and talking is far more terrifying for most people. However, mastering this fear and getting comfortable speaking in public can be a great ego booster, not to mention a huge benefit to your career. This workshop will give you some valuable public speaking skills, including in-depth information on developing an engaging program and delivering your presentation with power.

Khóa học 12 ngày tuyệt vời dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa muốn học được một kỹ năng mềm.

Khóa học kỹ năng mềm "Nói chuyện trước công chúng" được dạy bằng tiếng Anh của ngươi bản xứ.

Trong quá trình nghe giảng, bạn sẽ làm các bài tập điền từ trống, tóm tắt nội dung bài giảng, làm bài tập đọc hiểu, tập nói đuổi theo giảng viên.

Khóa học thật thú vị phải không nào?

Hãy nhanh chóng đăng ký vào học bạn nhé

Nội dung khóa học

 • Hướng dẫn sử dụng khóa học
 • Getting Started Học thử
 • Identifying Your Audience
 • Case study
 • Review questions
 • Creating a Basic Outline
 • Case study
 • Review questions
 • Organizing the Program
 • Case study
 • Review questions
 • Fleshing It Out
 • Case study
 • Review questions
 • Putting It All Together
 • Case study
 • Review questions
 • Being Prepared
 • Case study
 • Review questions
 • Overcoming Nervousness
 • Case study
 • Review questions
 • Delivering Your Speech (I)
 • Case study
 • Review questions
 • Delivering Your Speech (II)
 • Case study
 • Review questions
 • Questions and Answers
 • Case study
 • Review questions

Thông tin giảng viên

Soft Skill & English School
117 học viên 37 khóa học

SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

SSE offers Soft Skills and English courses and books in personal development skills, management skills, humane resources, sales & marketing, and workplace essentials.

The courses and books are well designed by leading experts in the world that help participants to learn Soft skills and English at the same time.

SSE courses are usually designed with 12 chapters with case studies and practical exercises to help you get the most from the course.

Our vision to help our students become global citizens who can live and work successfully in any country all over the world

"I'M GLOBAL CITIZEN"

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%