BOOK: PUBLIC SPEAKING

 • (3 đánh giá)
Giá gốc: / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Sau khi độc xong cuốn sách này, bạn có thể

 • Nhận diện được ai là khán giả của mình
 • Tạo ra giàn ý của bài trình bày
 • Sắp xếp ý tưởng
 • Triển khai nội dung trình bày chi tiết
 • Sử dụng từ nghĩ phù hợp khi trình bày hoặc trả lời các câu hỏi khó của khán giả
 • Vượt qua sự lo lắng hồi hộp
 • Cho ra bài phát biểu, trình bày chuyên nghiệp, thu hút
 • Xử lý các câu hỏi và lời bình luận một cách hiệu quả

Giới thiệu khóa học

According to a survey by the Sunday Times of London, 41% of people list public speaking as their biggest fear. Forget small spaces, darkness, and spiders – standing up in front of a crowd and talking is far more terrifying for most people. However, mastering this fear and getting comfortable speaking in public can be a great ego booster, not to mention a huge benefit to your career. This book will give you some valuable public speaking skills, including in-depth information on developing an engaging program and delivering your presentation with power.

Cuốn sách tuyệt vời dành cho những ai vừa muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, vừa muốn học được một kỹ năng mềm.

Cuốn sách kỹ năng mềm "Nói chuyện trước công chúng" được viết và độc bằng tiếng Anh của ngươi bản xứ.

Hãy nhanh chóng đăng ký vào đọc và nghe ngay bạn nhé

Nội dung khóa học

 • 1. Introduction
 • 2. Identifying Your Audience
 • 3. Creating a Basic Outline
 • 4. Organizing the Program
 • 5. Fleshing It Out
 • 6. Putting It All Together
 • 7. Being Prepared
 • 8. Overcoming Nervousness
 • 9. Delivering Your Speech (I)
 • 10. Delivering Your Speech (II)
 • 11. Questions and Answers
 • 12. Wrap up Học thử

Thông tin giảng viên

Soft Skill & English School
117 học viên 37 khóa học

SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

SSE offers Soft Skills and English courses and books in personal development skills, management skills, humane resources, sales & marketing, and workplace essentials.

The courses and books are well designed by leading experts in the world that help participants to learn Soft skills and English at the same time.

SSE courses are usually designed with 12 chapters with case studies and practical exercises to help you get the most from the course.

Our vision to help our students become global citizens who can live and work successfully in any country all over the world

"I'M GLOBAL CITIZEN"

Học viên đánh giá

5
3 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khanh Le

Thank you so much for this course. I always struggle and lose my mind as well as lose my control as I realize that the presentation is overrunning. Another problem is I do not pay attention to the appropriate language that should I use for my audiences. Thanks again for the course’s valuable tips.

Phung Minh

Chủ đề này thì ở Việt Nam thấy quảng cáo khắp nơi rồi, nhưng phần lớn là tập trung phần đứng lên trình bày như thế nào thôi. Cuốn sách này chỉ ra cả chi tiết từ lúc chuẩn bị tài liệu, đánh giá đối tượng nghe, và chuẩn bị sẵn sàng cho các câu hỏi từ người nghe nữa. Rất hài lòng vì bỏ tiền ra mua cuốn này. Cảm ơn rất nhiều.

Bryan Nguyen

The public speaking course teach me how to identify, develop and share my best ideas with the world. My communication skills are improved alot. I can establish a connection with my listeners, give more persuasive presentations and explain complex ideas.